Hizmet Adı

Ücret (TL)

Marka Tescil Başvuru Ücreti 160
Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti 160
Marka Yenileme Ücreti 600
Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti 900
Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti 500
Marka Tescil Belgesi Sureti Ücreti 120
Marka Sicil Sureti Ücreti 120
Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti 450
Birleşme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Kayıt Ücreti 400
Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti 320
Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti 450
Rehin İşlemi Kayıt Ücreti 330
Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti 50
Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti 50
Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti 125
Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti 120
Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme Ücreti 120
TPE Kararlarına İtiraz İnceleme Ücreti 300
Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti 100
Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti 30
Madrid Protokolü Uyarınca Uluslar arası Marka Başvurusunun WIPO'ya Bildirilmesi Ücreti 225
Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirlmesi Ücreti 150
Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti 150
Marka Başvurusu Bölünme Ücreti 400
Hata Düzeltme Ücreti 40
Adres Değişikliği Kayıt Ücreti 20
 
 
© Copyright 2011. Gebze Marka Patent
Designed by www.tekmer.net