Endüstriyel Tasarım


Endüstriyel Tasarım eğitimi, tüketim pazarına yönelik, seri üretilebilecek her türlü kullanım eşyasının tasarımını içerir. Otomotiv sektörü, elektronik ve iletişim sektörü, mobilya sektörü, beyaz eşya, endüstriyel seramik, sergileme ve ambalaj sanayi gibi pek çok sektörde AR-GE bölümlerinde çalışacak ya da danışmanlık hizmetiyle bu sektörlerin ürün stratejisini belirleyecek profesyoneller yetiştirmek hedeflenmektedir.
Endüstriyel Tasarım Bölümü'nün temel vizyonu, tasarım aktivitesini ulusal ve uluslar arası pazarın beklentileri ve ekonomik koşulları doğrultusunda geliştirmeyi hedeflemesidir. Bu çerçevede temel proje bilgisinin ve tasarım kültürüne ilişkin birikimin yanısıra pazarlama ve kurumsal kimlik, markaya yönelik ürün stratejisinin belirlenmesi, iletişim stratejileri, tasarım ekonomisi ve yönetimi gibi konulara ağırlık verilir. Ayrıca dört senelik lisans eğitiminin ilk iki yılında ortak bir programda eğitim gören öğrenciler 3. yıldan itibaren ürün ve proje konusunda ya da pazarlama ve yönetim konularında uzmanlaşabilirler.
Yaratıcılığı üç boyutlu düşünme yeteneği ile teknik olarak geliştiren didaktik yapı, söz konusu sektörlere yönelik üretim koşullarını ve malzeme kullanımı konusunda öğrenciyi teknik olarak donatır. Üç boyutlu düşünme pratiği ürün tasarımına yönelik çizim ve prezentasyon teknikleriyle başlatılır, model yapımı ile gerçekleştirilir, bilgisayar ortamında tasarım ve sunum teknikleriyle geliştirilir. Çağa damgasını vuran görsel kültür, sanat ve tasarım akımları, tasarım sosyolojisi, tasarım semantik bilgisi gibi konularla tasarım kültürü pekiştirilir. Endüstriyel Tasarım Lisans Programı'nda öğrenciler 3. yılın başından itibaren Ürün Tasarımı veya Tasarım Yönetimi alanlarından birini seçerek bu alanlarda uzmanlaşırlar.
Ürün Tasarımı Uzmanlık Alanı:
Ürün Tasarımı öğrencileri, mezun olduklarında firmaların AR-GE bölümlerinde tasarımcı olarak çalışabilir ya da serbest tasarımcı olarak firmalara tasarım danışmanlığı hizmeti verebilirler.
Tasarım Yönetimi Uzmanlık Alanı:
Bu eğitim programında tasarımı salt bir ürün geliştirme aktivitesi değil ama aynı zamanda kurumsal vizyonu etkileyen bir tasarım politikası oluşturmak olarak gören bir anlayış çerçevesinde tasarım yöneticisi yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Bölüm ulusal ya da uluslararası tasarım ve üretim gerçekleştiren firmalarla temasa geçerek her iki uzmanlık alanı öğrencilerinin bu kuruluşlar bünyesindeki yerel, ulusal, hatta global nitelikli ürün tasarımı ya da tasarım yönetimi projeleri içinde yer almalarına büyük önem vermektedir. Böylece öğrenciler daha eğitim aşamasımda profesyonel tasarım ve iş deneyimi kazanmış olacaklardır. Misafir öğretim üyeleri ve profesyonellerin katkıları, seminerler, endüstri gezileri, laboratuar, stüdyo, model-maket atölyesi ortamlarında gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde öğrenciler için canlı ve etkileşimli bir atmosfer ile tasarım eğitiminde süreklilik de sağlanmış olacaktır.

 
 
© Copyright 2011. Gebze Marka Patent
Designed by www.tekmer.net